• D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
  • m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
  • S - kursuje w dni nauki szkolnej

  • Rozkład ważny od dnia: 2016-11-29